Soulfulness -tie sielun täyteiseen elämään!

Soulfulness® on syvällinen, innostava ja ainutlaatuinen kasvumatka, joka tuo syvää muutosta ja avartaa tietoisuuttasi olemuksesi kaikille tasoille.

Sinulla on nyt mahdollisuus löytää uusi suunta ja merkitys elämällesi!  Lisäksi saat sydämellistä ymmärrystä itseen, toisiin ihmisiin ja elämään.

Soulfulness on uniikki kokonaisuus

Persoona- & sielutietoisuus

Olemme enemmän kuin tunteva ja ajatteleva keho. Soulfulnessin avulla tulet entistä tietoisemmaksi sielullisesta olemuksestasi – ja elämäsi muuttuu merkityksellisemmäksi. 

Mieli- & sielutietoisuus

Mindfulnessin ja hyväksyvän läsnäolon menetelmin tulet entistä tietoisemmaksi minuutesi erilaisista suojarakenteista ja sielukkaan elämän esteistä. 

Ravinto- & terveystietoisuus

Soulfulnessissa opitaan terveellisen elämän ja ravitsemuksen kulmakivet funktionaalisen lääketieteen mukaan. 

Tantrinen tietoisuus

Elämästä nauttiminen sensuaalisena ja seksuaalisena sieluna fyysisessä kehossa avaa uuden syvyyden ihmisyyteen. 

Luova tietoisuus

Olemme luonnostaan luovia olentoja, olemme vain jäykistyneet arjen ja järjen kaavoihin. Nyt on aika murtaa nämä itseluodut rajoitukset ja avautua luovuuden energialle!

Kenelle Soulfulness on:

Side view of senior woman laughing on gray background. Profile view of mature woman in black casuals looking happy
Soulfulness Valmentaja

Soulfulness Valmentajat™ auttavat omia asiakkaitaan yksilöinä tai ryhmissä erilaisin Soulfulnessin syvämetodein saavuttamaan suurempaa elämäniloa, tasapainoa sekä ohjaamaan uudenlaiseen elämään sielutietoisuuden kanssa.

henkilokuvaus_kerttu_jatkettu2
Oma henkinen kasvu

Soulfulnessin ytimessä on syvän itsetuntemuksen löytäminen; oman sielullisen olemuksen integroitumista mieleen – persoonallisuuteen.

young-business-professionals-full-length-modern-people-smart-casual-wear-smiling-looking-camera-standing-131403561
Täydentämään ammattiosaamista

Soulfulness metodit antavat ainutlaatuisia lisätyökaluja hyvinvointialan ammattilaisille, psykologeille, valmentajille ymmärtämään asiakkaita, joiden haasteisiin pelkät mielen tason menetelmät eivät riitä.

Kerro meille toiveesi verkkokursseista

Tiimi

Tutustu valmentajiimme:

Anne Puolakanaho

Psykologian tohtori & tietoisuus tutkija

Olen ollut elämässäni aina kiinnostunut ihmisyyden kokemuksista. Viimeisen vuosikymmenen aikana olen tutkijana kehittänyt tietoisuuden laajentamiseen liittyviä ohjelmia ja tutkinut niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Nykyisin ajattelen, että tietoisuus muodostaa perustan, jonka pohjalta koemme maailmaa.

Toisaalta ajattelen, että tietoisuuden esteet ” blokit” mielessämme ja kokemuksissamme ovat tekijöitä, tuovat elämään kivun ja varjot. Blokit estävät myös yksilöllisten potentiaalimme laaja-alaista toteuttamista. Onneksi näitä mielen esteitä voi hälventää ja poistaa. 

Antti Häyhä

Henkinen valmentaja, näkijä & parantaja

Matkani ihmisyydessä on kulkenut hyvin pitkälti ”ulkokehältä”, sielutasolta syvälle persoonallisuuden ytimen ymmärtämiseen kokemuksen kautta.

Aloitin aktiivisen henkisen polun kulkemisen ja opiskelun kolme vuosikymmentä sitten. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus henkisenä valmentajana ja kouluttajana on antanut syvää ymmärrystä sielun ja ihmisyyden upeasta matkasta Maan päällä! 

Lisäksi minulla on yli kahden kymmenen vuoden kokemus markkinoinnin maailmasta art directorina ja brand managerina.

Maiju Nurmesniemi

Funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja

Olen ollut elämässäni aina kiinnostunut ihmisyyden kokemuksista. Viimeisen vuosikymmenen aikana olen tutkijana kehittänyt tietoisuuden laajentamiseen liittyviä ohjelmia ja tutkinut niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Nykyisin ajattelen, että tietoisuus muodostaa perustan, jonka pohjalta koemme maailmaa.

Toisaalta ajattelen, että tietoisuuden esteet ” blokit” mielessämme ja kokemuksissamme ovat tekijöitä, tuovat elämään kivun ja varjot. Blokit estävät myös yksilöllisten potentiaalimme laaja-alaista toteuttamista. Onneksi näitä mielen esteitä voi hälventää ja poistaa. 

Anu Maitri Eerikäinen

Tantraohjaaja, jooganopettaja, mindfulness

Matkani ihmisyydessä on kulkenut hyvin pitkälti ”ulkokehältä”, sielutasolta syvälle persoonallisuuden ytimen ymmärtämiseen kokemuksen kautta.

Aloitin aktiivisen henkisen polun kulkemisen ja opiskelun kolme vuosikymmentä sitten. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus henkisenä valmentajana ja kouluttajana on antanut syvää ymmärrystä sielun ja ihmisyyden upeasta matkasta Maan päällä! 

Minna Virtanen

Voimakuvat & tunnetaideterapia

Olen ollut elämässäni aina kiinnostunut ihmisyyden kokemuksista. Viimeisen vuosikymmenen aikana olen tutkijana kehittänyt tietoisuuden laajentamiseen liittyviä ohjelmia ja tutkinut niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Nykyisin ajattelen, että tietoisuus muodostaa perustan, jonka pohjalta koemme maailmaa.

Toisaalta ajattelen, että tietoisuuden esteet ” blokit” mielessämme ja kokemuksissamme ovat tekijöitä, tuovat elämään kivun ja varjot. Blokit estävät myös yksilöllisten potentiaalimme laaja-alaista toteuttamista. Onneksi näitä mielen esteitä voi hälventää ja poistaa. 

Liity sähköpostilistallemme

Informoimme sinua kursseistamme ja muista tärkeistä asioista silloin tällöin.